Vi tror på, at en god, sund relation skaber mulighed for udvikling

Hos Sundhedskompag9et arbejder vi målrettet for at sikre den bedste løsning for den enkelte borger eller virksomhed.

Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Stang-up Meeting

Vores kerneværdier

multiple-hands.png

Vi tror på, at alle mennesker er unikke, og derfor møder vi dem dér, hvor de er

zoom.png

Alle mennesker fortjener en plads på arbejdsmarkedet

frendship.png

En god relation skaber mulighed for udvikling

heart-hand.png

Udvikling sker gennem samspil af fysiologiske, psykologiske og sociale processer

Hvad vi tilbyder

Hos Sundhedskompag9et har vi to områder, som vi har specialiseret os indenfor:

Beskæftigelsesområdet og Forebyggelse af stress og sygdom.  

 

Hjælp til ledige

 En vigtig mission for virksomheden er at hjælpe mennesker ud af overførselsindkomst i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. 

Vores resultater er gode:

  • Otte ud af ti borgere kommer ud  i praktik .

  • En ud af fire borgere opnår       ordinære løntimer .

  • Ni ud af ti borgere oplever, at de har fået kompetencer, der   bringer dem tættere på   arbejdsmarkedet 

 Læse mere om vores tilbud her

Data & Research Icon

Virksomhedspraktik

Vi arbejder for, at kursisten kommer i praktik et sted, som kan udvikle de allerede eksisterende kompetencer og erfaringer fra tidligere arbejde og uddannelse. Vores erfaring er, at hvis vi er lydhøre over for borgerens ønsker, og matcher dem med den rigtige virksomhed, har vi succes med at få folk i ordinær beskæftigelse. Vi samarbejder med over 500 virksomheder.

Mentor forløb

Vores kursister bliver tilmeldt et forløb gennem jobcentret, som begynder med en forventningssamtale mellem kursist, sagsbehandler og mentor, hvor målsætningerne bliver formuleret. Mentor rapporterer månedligt om forløbets gang således, at sagsbehandler er underrettet herom.

 
Project Management Icon

Hjælp til ledige

Vi tilbyder et ca. 10 ugers forløb, med henblik på ordinær beskæftigelse. Forløbet slutter med en rapport, som beskriver forløbet og kursistens udvikling. Herunder inddrages følgende:

  • Afdækning af ressourcer og udfordringer

  • Afklaring af eventuelt uddannelsespotentiale

  • Afklaring af arbejdsevne

  • Skånebehov – Vurderes ud fra en funktionsvurdering under praktik- eller sundhedsindsats.

Personal Assistant Icon
Personal Assistant Icon

Tværfagligt samarbejde

Vi har en bred vifte af dygtige medarbejdere med mange forskellige faguddannelser. Derfor kan vi tilbyde målrettede forløb, som passer til den enkelte medarbejdergruppe, leder eller kursist.

Læs mere om fagprofessionerne her

Customer Support Icon

Øge medarbejdertrivsel

Vi hjælper med at øge trivslen på arbejdspladsen og mindsker arbejdspladsens negative personaleomsætning. Vi arbejder for at arbejdertrivslen  kan øges med minimum 10-12 pct. Det sker ved at styrke kommunikationen, for at undgå misforståelser og konflikter og arbejde for en god omgangstone i en travl hverdag.

Social Media Management Icon

reducere stress og nedbringe sygefravær

Vi udarbejder en stressprofil til virksomheden med en målsætning om at nedbringe sygefraværet i medarbejdergruppen med 8 -12 pct. Vi arbejder med stresshåndtering, hurtig hjælp til udredning og indsatser til udbrændte medarbejdere eller syge med risiko for langtidssygdom.

Sundhedsforløb

 Vi tilbyder forløb for medarbejdergrupper, som vil og har brug for at arbejde med sundhed i hverdagen; Fokus på motivation og forebyggelse af livstilssygdomme; træning, motion, øget selvværd og arbejder med KRAM faktorer. Sundhedskompag9et har mange års dokumenteret erfaring med dette område. 

Læs mere om vores specifikke muligheder og tilbud til private virksomheder her

Vores tal

400+

ERHVERVS PARTNERE

500+

TILFREDSE JOBKANDIDATER

400+

RETTE JOB MATCH

10.000+

KOPPER KAFFE

250+

CV + ANSØGNINGER

650+

JOB SAMTALER

Samarbejdspartnere og udtalelser

ballerup.png
Ballerup Kommune
download.png
Hvidovre Kommune
1605706473813.png
Høje-Taastrup Kommune
herlev.png
Herlev Kommune
Brøndby Kommune logo.png
Brøndby Kommune
250px-Ærø_Kommune_coa.svg.png
Ærø Kommune
download (1).png
Gladsaxe Kommune
LTK_Logo-4F_C_857 (1).png
Lyngby - Taarbæk Kommune
 

Kæmpe Succes

”Forud for praktikforløbene har Sundhedskompa9et gjort et stort arbejde med at afklare arbejdsevne og helbred. De har løbende fulgt op med rapporter, der beskriver borgerens situation og udvikling. Samarbejdet har bare været en succes!”

Sagsbehandler

Jobcenter Herlev

Meget brugbart!

"Fantastisk og givende forløb. Jeg har glædet mig til hver gang, og har fået mange brugbare værktøjer og troen på mig selv”

Amal

Kursist

Hjælp under Corona

”Jeg har været rigtig glad for mit forløb i Sundhedskompa9et. Hvis det ikke havde været for min mentor og min psykolog var jeg helt sikkert ikke kommet i praktik, fået en elevplads, og dermed kommet tilbage på min uddannelse som Skov-og Naturteknikker. Jeg har haft besøg hver uge, og vi har gået mange ture under Corona epidemien.

Andreas

Kursist

Lad os sammen finde den bedste løsning for jer!